Kompleksowa Usługa Wsparcia Technicznego

&

System CAFM ASIZT

Czym jest system CAFM?

System CAFM (ang. Computer-Aided Facility Management) to oprogramowanie służące do wspomagania procesów zarządzania nieruchomościami oraz infrastrukturą techniczną. Podstawowymi założeniami owego systemu jest ułatwienie nadzoru oraz współdziałania Właścicielom, Zarządcom, podmiotom zaangażowanym w proces obsługi i zarządzania oraz umożliwienie podjęcia działań prewencyjnych. Do jego zadań należy między innymi przekazywanie zgłoszeń, harmonogramów przeglądów między obsługą techniczną obiektu i najemcami, kontrola stanu magazynowego czy usprawnienie obrotu bieżącymi informacjami oraz dokumentami występującymi na obiekcie. Różne systemy oferują różne dodatkowe funkcjonalności takie jak dodawanie zdjęć usterek, identyfikacja urządzeń na podstawie kodu QR, bądź znacznika NFC lub kontrola stanów liczników. Systemy CAFM za granicą to już codzienność, a jednak u nas jeszcze czegoś brakuje. W czym tkwi problem?

Nie tak kolorowo – polski rynek systemów CAFM

Na polskim rynku wdrażaniem systemów CAFM zajmuje się zaledwie kilka firm, co istotne głównie firm informatycznych. Nie byłoby to problemem, gdyby nie fakt, że współpraca z tymi podmiotami kończy się na dostarczeniu aplikacji i przeszkoleniu personelu. Uzupełnienie samego oprogramowania o wiedzę dotyczącą przedmiotu zarządzania i obsługi czyli informację o urządzeniach, harmonogramy przeglądów okresowych lub procedury serwisowe, leży po stronie Klienta. Z naszych obserwacji wynika, że jest to podejście niewłaściwe. System po pewnym okresie użytkowania, ze względu na brak danych, nie jest w pełni wykorzystywany i sprowadza się do roli prostego komunikatora podobnego do skrzynki mailowej w zakresie HELP-DESK-u. Głównym powodem zaistniałego stanu, jest nieodpowiednie podejście do tematu związanego z implementacją i użytkowaniem  systemu CAFM w kontekście zarządzania nieruchomościami wynikające z braku doświadczenia w tej branży. Aby wykorzystać 100% potencjału takiego systemu, trzeba posunąć się krok dalej. 

Poznaj nas KUWT & ASIZT

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom jakie stawiają przed nami Klienci oraz przyszłość , chcielibyśmy przedstawić Państwu Kompleksową Usługę Wsparcia Technicznego (KUWT), wraz z naszym autorskim Systemem CAFM (ASIZT) w którym skupiona jest nasza wiedza i 10 letnie doświadczenie firmy EMPIRIAS Kancelaria Techniczna. Wśród innych firm, wyróżniamy się indywidualnym podejściem do każdego obiektu, ponadto dzięki modułowej architekturze naszego oprogramowania, osoby korzystające z naszych usług nie dostają tylko mniej lub bardziej skomplikowanej aplikacji natywnej / webowej, a profesjonalne, przystosowane do swoich potrzeb narzędzie do gromadzenia informacji i przyśpieszania procesów zachodzących w nieruchomości. W szczególności „ekosystem”  integrujący wszystkie podmioty zaangażowane w proces  użytkowania, zarządzania, obsługę  oraz utrzymania nieruchomości. Naszą główną zaletą jest profil prowadzonej działalności oraz  doświadczenie, dzięki czemu nie jesteśmy kolejną firmą  typowo informatyczną sprzedającą kolejną aplikację, a zespołem ludźmi, którzy już od kilkunastu lat działając w branży FM  poznaje jej zmieniające się potrzeby oraz wymogi starając się na bieżącą im sprostać.

Rozsądne podejście, czyli KUWT 

Nasza Kompleksowa Usługa Wsparcia Technicznego, nie polega tylko i wyłącznie na dostarczeniu samej aplikacji do Klienta końcowego i jej uruchomieniu. To cały proces, inżynieryjno-koncepcyjny tworzący idealne przedpole do wdrożenia systemu CAFM ASIZT oraz wykorzystania jego funkcjonalności przez cały okres „ŻYCIA BUDYNKU”  Jako nadrzędny cel naszej usługi, a przede wszystkim działalności naszej firmy, stawiamy sobie pełne wsparcie  Inwestorów, Zarządców oraz wszystkich zaangażowanych w „ŻYCIE BUDYNKU” w całym okresie jego użytkowania. Od przejęcia nieruchomości od Generalnego Wykonawcy lub jej zakupu, poprzez użytkowanie, na wsparciu w przygotowaniu i zarządzaniu kapitalnym remontem  skończywszy. 

Co trzeba wiedzieć, aby te procesy usprawnić i zminimalizować ryzyko kosztownych błędów i jak to działa?

Zapraszamy do kontaktu.

cafm


„Prewencja podstawą bezpieczeństwa”

Dowiedz się więcej!