Skip to content

USŁUGI DLA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

 • Administracja techniczna nieruchomości w ramach stałej umowy partnerskiej
 • Audyt jakości obsługi technicznej nieruchomości
 • Reprezentacja (w tym prawna) Zarządców w procesie negocjacji warunków umów najmu z potencjalnymi Najemcami
 • Reprezentacja (w tym prawna) Zarządców w kwestiach spornych z wynajmującymi
 • Reprezentacja (w tym prawna) Zarządców w kwestiach spornych z wykonawcami
 • Ocena rzetelności wyboru ofert i kontrahentów w ramach postępowań przetargowych
 • Ocena zgodności realizacji projektu z ofertą lub umową
 • Zarządzanie projektami w zakresie przebudów, aranżacji przestrzeni biurowej oraz relokacji
 • Reprezentacja w zakresie przekazania i odbioru budynku do eksploatacji
 • Reprezentacja w zakresie oceny i obsługi roszczeń gwarancyjnych
 • Kontrole budowlane zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane
 • Opracowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP)
 • Aktualizacja IBP
 • Kontrole przeciwpożarowe
 • Ekspertyzy, audyty i opinie techniczne
 • Opracowanie koncepcji obsługi i konserwacji technicznej budynku (w tym SIWZ na potrzeby przetargu na kompleksowy serwis i konserwację techniczną)
 • Analiza i optymalizacja kosztów eksploatacyjnych
 • Audyt techniczny w zakresie powierzchni biurowych
 • Wyszukiwanie i organizacja współpracy z firmami usługowymi

ZAUFALI NAM

Logotypy należą do wyżej wymienionych firm i są ich znakiem zastrzeżonym.