Skip to content

USŁUGI DLA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ORAZ INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH

 • Ocena rzetelności wyboru ofert i kontrahentów w ramach postępowań przetargowych
 • Ocena zgodności realizacji projektów inwestycyjnych z ofertą /umową/projektem budowlanym
 • Zarządzanie Projektami Inwestycyjnymi
 • Reprezentacja w zakresie przekazania i odbioru budynku do eksploatacji
 • Reprezentacja w zakresie oceny i obsługi roszczeń gwarancyjnych
 • Audyt jakości obsługi technicznej nieruchomości
 • Opracowanie koncepcji obsługi i konserwacji technicznej budynku (w tym SIWZ dla potrzeb przetargu na kompleksowy serwis i konserwację techniczną)
 • Kompleksowa obsługa przetargów (techniczna oraz prawna)
 • Stała Administracja Techniczna nieruchomości przed-przetargowa oraz poodbiorowa obsługa techniczna obiektów
 • Analiza i optymalizacja kosztów bieżącego funkcjonowania
 • Ekspertyzy, audyty i Opinie Techniczne
 • Kontrole budowlane zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo budowlane
 • Opracowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP)
 • Aktualizacja IBP
 • Kontrole przeciwpożarowe.

ZAUFALI NAM

Logotypy należą do wyżej wymienionych firm i są ich znakiem zastrzeżonym.