USŁUGI DLA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ORAZ INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH

 • Wyszukiwanie przedmiotu inwestycji (nieruchomości) w zależności od celu inwestycyjnego
 • Analiza SWOT dla potencjalnych inwestycji
 • Kompleksowa obsługa transakcji zakupu lub zbycia nieruchomości
 • Obsługa prawna (w tym reprezentacja przed organami administracji publicznej)
 • Due deligence techniczny i prawny
 • Reprezentacja w zakresie przekazania i odbioru budynku do eksploatacji
 • Audyty techniczne
 • Ekspertyzy i Opinie Techniczne
 • Zarządzanie Projektami Inwestycyjnymi
 • Analiza i optymalizacja kosztów bieżącego funkcjonowania nieruchomości
 • Ocena rzetelności wyboru ofert i kontrahentów w ramach postępowań przetargowych
 • Ocena zgodności realizacji projektu z ofertą lub umową
 • Stała Administracja Techniczna nieruchomości
 • Wyszukiwanie i organizacja współpracy z firmami krajowymi

Zaufali nam

Logotypy należą do wyżej wymienionych firm i są ich znakiem zastrzeżonym.