Skip to content
o-firmie-kancelaria-techniczna-1

Podjęcie decyzji o powstaniu Kancelarii Technicznej w lipcu 2010 roku było naturalnym efektem rozwoju naszej firmy jako kontynuacja wcześniejszej działalności Kancelarii Technicznej Krzysztof Ratyński. Jest to odpowiedź na rosnące oczekiwania, wymogi i potrzeby rynku inwestycyjno-budowlanego i zapotrzebowanie na szeroko pojęte usługi związane z bieżącą eksploatacją oraz stałym serwisem technicznym wszelkich nieruchomości w postaci obiektów użyteczności publicznej bądź komercyjnych, takich jak obiekty biurowe, centra i galerie handlowe, budynki apartamentowe oraz centra logistyczne i przemysłowe.
Pojawiające się często problemy związane z realizacją umów obarczonych wadą niejednoznaczności zapisów dotyczących części technicznej uwidoczniły nam potrzebę powstania organizacji gotowej wspomagać naszych Klientów w powyższych sytuacjach, a przede wszystkim im zapobiegać.

„Istotą Partnerstwa jest Zaufanie
Istotą Zaufania jest Kontrola”

Naszym głównym celem jest świadczenie kompleksowych usług we wszystkich aspektach technicznych związanych z przejęciem nieruchomości od Generalnego Wykonawcy lub poprzedniego Właściciela oraz przygotowaniem do eksploatacji (od strony technicznej i formalnej) jak również administracji technicznej wraz z obsługą roszczeń gwarancyjnych.

Kancelaria Techniczna wykorzystuje posiadaną wiedzę oraz doświadczenie w skutecznym egzekwowaniu zobowiązań gwarancyjnych oraz warunków zawartych umów z branży budowlanej i technicznej, zapobiegając tym samym szkodom mogącym powstać w wyniku niekompetencji lub nieuczciwości wykonawcy bądź drugiej strony w umowie o realizację robót lub prac budowlanych.

Zrzut ekranu 2023-05-25 o 12.41.03

Kancelarię Techniczną tworzy zespół profesjonalistów z różnych dziedzin i branż techniki, m.in. budowlanej, elektrycznej, sanitarnej, systemów niskoprądowych, zarządzania projektami oraz obsługi i serwisu infrastruktury technicznej obiektów. Ekspertami i specjalistami współpracującymi z Kancelarią Techniczną Empirias są m. in. inspektorzy budowlani, rzeczoznawcy i biegli sądowi, kierownicy projektów oraz radcowie prawni. W przypadku skomplikowanych projektów bądź zadań, każdorazowo kompletowany jest zespół specjalistycznych firm i fachowców reprezentujących wszystkie branże niezbędne do profesjonalnego i terminowego wykonania zlecenia.
Poprzez bezpośrednie zaangażowanie, osobisty wkład i posiadany potencjał oraz wieloletnie doświadczenie Kancelaria Techniczna wspiera i realizuje oczekiwania Klientów umożliwiając osiągnięcie wyznaczonych przez nich zadań i celów.
W związku z ekspansją firmy i otwarciem na Klientów i Inwestorów zagranicznych, w 2016 roku nazwa firmy uległa zmianie. Wraz ze zmianą nazwy i promocją nowej marki jaką jest Empirias Kancelaria Techniczna, rozszerzyliśmy naszą działalnoś
oferując Państwu szereg nowych usług związanych z inwestowaniem w krajowy rynek nieruchomości jak również usługi związane z najmem. Usługi te stanowią wsparcie merytoryczne dla naszych Klientów w ich działaniach biznesowych w obszarze nieruchomości oraz najmu powierzchni biurowych i handlowych.
Do najważniejszych z nich należą: wsparcie w procesie nabywania nieruchomości, audyty techniczne nieruchomości, ocena rzetelności ofert i realizacji umów na etapie inwestycji oraz reprezentacja w negocjacjach zakupu lub najmu. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferowanych usług, które znajdą Państwo na naszej stronie.

ZAUFALI NAM

Logotypy należą do wyżej wymienionych firm i są ich znakiem zastrzeżonym.